Sjarmør i vinterpels!

Sjarmør i vinterpels!

Fjellreven representerer i mine øyne norsk høyfjell på sitt beste! Fjellreven er på rødlista over utrydningstruede dyr og du er heldig om du får se denne tillitsfulle skapningen i vill tilstand.

Bestandens fremtidige overlevelse er avhengig av at næringstilgangen i fjellet blir bedre. Spesielt om vinteren sliter fjellreven. Bestanden av smågnagere, spesielt lemen og fugl, er gått ned og vår rovdyrpolitikk har skapt en ubalanse som rammer fjellreven hardt. Uten jerv og ulv som legger ned større bytter og legger igjen åtselrester er fjellreven dømt til å være avhengig av menneskelig hjelp for å kunne overleve i norsk natur.

Stor menneskelig aktivitet forstyrrer fjellreven og gjør at den kan flytte bort fra hiområdet og ødelegge en etablering av ny levedyktig fjellrevstamme.

Tilbake til bloggen